Shon Parker Designer: Shayelyn Woodbery M&R Marketing Macon, GA